Πρόγραμμα Διδυμοποίησης Twinning Light για την Κροατία

Υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα Διδυμοποίησης Twinning
Light για την Κροατία: HR/2011/IB/FI/02 TWL - "Strengthening capacity for
implementation of Regulatory Impact Assessment Strategy 2013 - 2015" (IPA
2011) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εξωτερικών Ελληνικής Δημοκρατίας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 26η/11/2014.Responsible: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων