Πρόγραμμα Διδυμοποίησης Twinning για το Βασίλειο του Μαρόκου: MA/40 - "Renforcer la protection des données à caractère personnel au Maroc" (ΕΝΡΙ 2011)

Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Διδυμοποίησης Twinning για το Βασίλειο του Μαρόκου:

MA/40 - "Renforcer la protection des données à caractère personnel au Maroc"(ΕΝΡΙ 2011) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εξωτερικών Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 12η Νοεμβρίου 2014.

Η ενδεικτική ημερομηνία συναντήσεων επιλογής για παρουσίαση πρότασης (selection meetings) είναι η 24η Νοεμβρίου 2014.

Responsible: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων