Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών 2014-15

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά  για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης , να προσέλθουν για την παραλαβή της, στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, έως 16-01-2015.

H ως άνω ημερομηνία είναι καταληκτική για την κατάθεση των δικαιολογητικών όσων έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, καθώς και των δικαιολογητικών που εκκρεμούν.