Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Εκδήλωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

>>Από δεξιά: Ο καθ. Σ. Βαρνάβας, ο  καθ. Ι.  Τρυπαναγνωστόπουλος, η  Δρ Ε. Πολυχρονάτου και ο καθ. Γ. Αγγελόπουλος, Αναπλ. Πρυτάνεως

Στις 12 Δεκ. 2014 πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών εκδήλωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (ΔΠΜΣ-ΠΕ) για να τιμηθεί ο κ. Νίκος Δημόπουλος, ομότιμος Καθηγητής του Τμ. Βιολογίας και διευθυντής του ΔΠΜΣ-ΠΕ από το 1997 μέχρι το 2010 και για να γίνει ενημέρωση της κοινότητας για την Περιβαλλοντική Τέχνη. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί καθηγητές και φοιτητές του Παν/μίου Πατρών, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι από την Πάτρα. Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών λειτουργούν από το 1997-1998 το ΔΠΜΣ-ΠΕ. Από εφέτος συμμετέχει στο ΔΠΜΣ και το Τμήμα της Επιστήμης των Υλικών. Το ΔΠΜΣ-ΠΕ αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών διαχείρισης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της έρευνας στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον Ιωάννη Τρυπαναγνωστόπουλο, Καθ. Φυσικής και διευθυντή σπουδών του ΔΠΜΣ-ΠΕ, με απόφαση του ΔΠΜΣ-ΠΕ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας, Καθ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, με αναφορά στην αναγκαιότητα για περισσότερη δραστηριότητα στα περιβαλλοντικά θέματα, με τον πρόεδρο του Τμ. Βιολογίας, Καθ. Γρηγόρη Ιατρού που αναφέρθηκε στον τιμώμενο Ν. Δημόπουλο, καθώς και χαιρετισμό από τον Καθ. Γ. Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Τμ. Γεωλογίας, το οποίο και έχει την διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ-ΠΕ από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Αμέσως μετά, απενεμήθη στον κ. Ν. Δημόπουλο τιμητικό δίπλωμα της Κοσμητείας της ΣΘΕ, από τον Καθ. Νίκο Τσάντα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της ΣΘΕ, και τιμητική πλακέτα του ΔΠΜΣ-ΠΕ από τον Καθ. Γ. Παπαθεοδώρου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον τιμώμενο, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του ΔΠΜΣ-ΠΕ και στις προοπτικές του. Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο από τον κ. Σωτήρη Βαρνάβα, Καθ. του Τμ. Γεωλογίας και μέλος του ΔΠΜΣ-ΠΕ, από δική του συλλογή, καθώς, επίσης, και του ποιητή Σωκράτη Σκαρτσή, Ομότιμου Καθηγητή Παν/μίου Πατρών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Δρα Ελένη Πολυχρονάτου, εικαστικό της ΑΣΚΤ, και την ομιλία της για την περιβαλλοντική τέχνη με τίτλο "Δημόσια Τέχνη, Φύση και Δομημένο Τοπίο". Η ομιλία αποσκοπούσε στην ενημέρωση του κοινού για την περιβαλλοντική τέχνη ως αισθητική δημιουργία και μέσον ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στα περιβαλλοντικά θέματα.