Τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού @UP

Τεύχος Ιανουαρίου 2015 του περιοδικού @UP

Το τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού @UP : http://www.upatras.gr/el/node/4975

Όπως συνήθως με πλούσια ύλη από τη ζωή στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με το τεύχος αυτό το περιοδικό μπαίνει στο δεύτερο χρόνο ζωής του.

Εκ μέρους της ομάδας σύνταξης και της επιτροπής του περιοδικού ευχόμαστε καλή χρονιά.

Νικόλαος Αβούρης

Responsible: 
Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος Επιτροπής Σύνταξης