Πρόγραμμα Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι με το Πρόγραμμα Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και συγκεκριμένα από τη δράση Erasmus Staff Training υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, για επιμόρφωση μιας εβδομάδας σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων τους.  Η δράση επιτρέπει τη μετακίνηση και διδακτικού προσωπικού σε  ποσοστό 20%.

Η αρμόδια Επιτροπή Erasmus+  θα κατατάξει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει (επισυναπτόμενα 1 και 2) και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης  προβλέπεται η καταβολή χρηματοδότησης,  που στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και ταξιδίου (επισυναπτόμενο 3).
 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενο 4) θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέχρι την Παρασκευή 13/02/2015.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή η αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.  Καλείστε να αναζητήσετε στο internet οργανωμένες εκπαιδευτικές εβδομάδες (staff training weeks) σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας ανάλογα με τις καταληκτικές ημερομηνίες που θέτουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής.  Όσες προσκλήσεις έρχονται σε γνώση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων θα ανακοινώνονται.

Για όποια διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 

Responsible: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Phone: 
2610-969029