Σίτιση Φοιτητών Τμημάτων Αγρινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ. 2610997-968 – 997-969

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

 

 

 

 

 

Πάτρα, 21 Ιανουαρίου 2015

                 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Σύμφωνα  με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις απαγορεύεται  η μεταφορά φαγητού, εάν δεν τηρούνται οι ανάλογες αυστηρές προϋποθέσεις.

Γι’ αυτό το λόγο, η σίτιση των δικαιούχων φοιτητών των Τμημάτων ΔΕΑΠΤ, ΔΠΦΠ, ΔΠΠΝΤ του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου, θα γίνει στο χώρο αυτό.

Η πλήρης λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Η σίτιση των δικαιούχων φοιτητών θα γίνεται αυστηρά με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης, την οποία υποχρεούνται οι φοιτητές που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, να την παραλάβουν από το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας (Σεφέρη 2,Β κτίριο-κα Μαρία Στεργίου, τηλ.2641074169)

Η διαδικασία της σίτισης είναι προσωρινή, έως ότου επικυρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός.

                                 

                                         Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως

                                         Υποδομών και Αειφορίας

 

                                        Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος

                                        Καθηγητής