Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών Ακαδ.Έτους 2014-15

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

(Φ5/8993/21-20.01.2015 έγγραφο Δ/νσης Φοιτητικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας)

(Αρ.2./39647/0026/30.08.2013 Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)

 

 

Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησης του, προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους).

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος ακαδ.έτους 2014-15, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους το εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας