Εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών μεταξύ των καινοτόμων επιχειρήσεων που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο “Μέσο για τις ΜΜΕ” (SME Instrument) εντάσσεται στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" και έχει απώτερο στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες ιδέες μικρών επιχειρήσεων, βοηθώντας στην υλοποίησή τους, αλλά και να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, δύο ελληνικές ΜΜΕ θα λάβουν σχετική επιχορήγηση. Πρόκειται για τις εταιρείες Planetek Hellas (PKH) και HELBIO, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η HELBIO είναι Εταιρία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών, προέρχεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και θα χρηματοδοτηθεί για μελέτη σκοπιμότητας επικύρωσης επιχειρηματικής ιδέας. Η Helbio ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 ως “spin-off” του Πανεπιστημίου Πατρών για την εμπορική διάθεση της τεχνολογίας επεξεργασίας καυσίμων που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο. Η εταιρεία αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά συστήματα παραγωγής υδρογόνου, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για βιομηχανική χρήση είτε ενσωματωμένα σε κυψέλες καυσίμου για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος.
Πηγή: http://ec.europa.eu/greece