Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές 2015-2016

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν πρώτα την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility  όπου θα πληροφορηθούν σχετικά με το νέο Πρόγραμμα. Προκειμένου να ενημερωθούν για τα Πανεπιστήμια που μπορούν να επιλέξουν, θα πρέπει να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/4918 όπου έχουν αναρτηθεί οι ισχύουσες Διμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πατρών με Ιδρύματα του εξωτερικού (κλικάροντας τις αντίστοιχες σχολές-οι σελίδες θα επικαιροποιούνται συνεχώς).

 

Στη συνέχεια παρακαλείστε να υποβάλετε προς τη Γραμματεία του Τμήματός σας:

  1. Αίτηση (αρχείο: Αίτηση προς Γραμματεία)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα  (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
  3. Αναλυτική Βαθμολογία

 

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

 

Responsible: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Phone: 
2610-969029