Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών σε έρευνα για την επιχειρηματικότητα

Αγαπητοί φοιτητές & φοιτήτριες,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ενεργά σε πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation – ACEin), σχετικά με την αντίληψη επιχειρηματικότητας των νέων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναπτύχθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την πρόθεση και τη στάση των νέων στην Ελλάδα απέναντι στην επιχειρηματικότητα, τις αντιλήψεις τους κλπ., το οποίο και σας καλούμε να συμπληρώσετε.

Η καταγραφή της γνώμης σας είναι πολύτιμη για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί online στο παρακάτω link: https://aceinaueb.typeform.com/to/N7PHQp Υπολογιζόμενη διάρκεια συμπλήρωσης 7-10 λεπτά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας!

Με εκτίμηση,
Καθ. Δημοσθένης Πολύζος