41ο τεύχος «i-δαστα» της ΔΑΣΤΑ Πανεπιστήμιου Πατρών

"Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος “i-δαστα” της ΔΑΣΤΑ Π.Π., το οποίο περιέχει ειδήσεις για εκδηλώσεις του Euraxess στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υποτροφίες, προγράμματα επιχειρηματικότητας, θέσεις πρακτικής άσκησης, προκηρύξεις ΑΣΕΠ κ.α.

Phone: 
2610 969057