3η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ 2016

>>Όψη του εκθεσιακού χώρου, από την Έκθεση PatrasIQ 2015

Η «3η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2016» θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Απριλίου 2016 στο Αθλητικό Κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος». Η Έκθεση διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η έκθεση «PatrasIQ», στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα, μέσω της παρουσίασης καινοτόμων ιδεών και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων δυνητικής εμπορικής αξιοποίησης, καινοτόμων μικρομεσαίων- νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών έντασης γνώσης και παράλληλων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Οι Σχολές και τα επιμέρους Τμήματα του Πανεπιστημίου μας έχουν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στην Έκθεση, με καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Καινοτομίας - Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Επιχειρηματικότητας/ΕΛΚΕ, στα τηλέφωνα: 2610997997, 996635, 969057, και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: itto@upatras.gr, vtomara@upatras.gr