ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

Κατόπιν της αριθμ 3 / 2015-16  συνεδρίαση της Επιτροπής Erasmus+, επισυνάπτονται οι πίνακες επιλογής προσωπικού του Ιδρύματός μας για συμμετοχή στη δράση "Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση" για το τρέχον ακαδ. έτος.

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Responsible: 
κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Phone: 
2610 969029