Μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για το νεο μισθολόγιο και ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 προηγούμενη εγκύκλιό του. - See more at: https://www.upatras.gr/el/node/5991#sthash.Ri9omABw.dpuf

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για το νεο μισθολόγιο και ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 προηγούμενη εγκύκλιό του. - See more at: https://www.upatras.gr/el/node/5991#sthash.Ri9omABw.d

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο παρέχονται πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.