Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020 με καταληκτική ημερομηνία 2/10/2020.
Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

****

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29-07-20 Δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους —δυνητικούς δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ότι σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Προς διευκόλυνση των δικαιούχων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση έως σήμερα, το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

****

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη  29  Ιουλίου  2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

 

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο  που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

 

****

 

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 67882/Ζ1/03-06-2020 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ https://stegastiko.minedu.gov.gr αρχίζουν από 4-06-2020 έως 6-07-2020.

Επισημαίνεται ότι για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και προς τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνεται  ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ως εξής:

-Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), στο e-mail: stegastiko@upatras.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών - Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας – Α΄ κτίριο,  Ισόγειο  ΤΚ 26 504 - ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΑ.

-Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην περιοχή Κουκούλι Πάτρα (πρώην ΤΕΙ) στο e-mail: tatsi@upatras.gr  (τηλ. 2610-369013) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών  Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ 26 334 –ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΑΤΡΑ (πρώην ΤΕΙ).

-Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στις πόλεις  Μεσολογγίου, Αμαλιάδος, Πύργου και Αιγίου στο e-mail: asalapas@upatras.gr  (τηλ. 26310-58257) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών Νέα Κτίρια Τ.Κ 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,  (πρώην ΤΕΙ),  κ. Αλέξιο Σαλάππα.

-Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου στο e-mail: mstergiou@upatras.gr (τηλ. 26410-74169) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας  Γ. Σεφέρη 2, Β΄κτίριο, ΑΓΡΙΝΙΟ, κα Μαρία Στέργιου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 18-09-2020 και απαραίτητα θα συνοδεύονται:

α) με το σχετικό έντυπο (υπόδειγμα 1) των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος

β) με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων εγγράφων.
(για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr)

γ) οι Κύπριοι φοιτητές θα υποβάλλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά συνοδευόμενα πέραν του άνω εντύπου και με υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 2) με το γνήσιο της υπογραφής.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

 

****

 

Παράταση ημερομηνίας κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2018-2019

Για την διευκόλυνση των φοιτητών και ειδικά των φοιτητών προερχομένων από χώρες της Ευρωπαïκής Ένωσης, η προθεσμία κατάθεσης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2018-2019 παρατείνεται έως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

 

****

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοίγει ξανά από 24 έως 31 Ιουλίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019  η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 

 

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ 86646/Ζ1/30-5-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων που αφορούν στην χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2018-2019 και υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ https://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα, λήγει αύριο Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Επίσης γνωστοποιείται ότι η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για το προαναφερθέν ακαδ. έτος θα πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος - Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας έως Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Σας γνωρίζουμε ότι από 24-06-19 βρίσκεται στην παραγωγή η νέα έκδοση του WS 4 - Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου για το οικογενειακό εισόδημα - της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται τα εισοδήματα των δικαιούχων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 10-15 του ν.4575/2018 κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου του οικογενειακού εισοδήματος. Ως εκ τούτου, όσοι δικαιούχοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και είχαν δημιουργήσει ή υποβάλει την αίτησή τους πριν τις 24/06/19 και η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να προβούν κατά σειρά στις εξής ενέργειες:

  1. Να διαγράψουν τυχόν αιτήσεις που έχουν αποθηκεύσει προσωρινά για το τρέχον έτος.
  2. Να δημιουργήσουν νέα αίτηση καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  3. Να την υποβάλουν οριστικά.

 

 

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

 

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Με το υπ΄ αριθμ. 89537/Ζ1/01-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ,  που αφορά την διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18, καθορίζεται το διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr.

 

 

Σας γνωρίζουμε το από 14-11-2017 δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/rss/31478-14-11-17-oristikopoiisi-aitiseon-steg... που αφορά την οριστική υποβολή των σε εκκρεμότητα αιτήσεων του Στεγαστικού Επιδόματος.

 

14-11-17 Οριστικοποίηση  αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που καταχώρισαν αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακ. έτος 2016-17, οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα καθώς δεν τις υπέβαλλαν οριστικά, ότι μπορούν να προβούν στην οριστική υποβολή τους από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

 

Στο υπ’αριθμ. ΦΕΚ 2993(τ.Β’/31.8.2017) δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και ο έλεγχος των δικαιολογητικών χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος θα μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση ηλεκτρονικά σε κεντρική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το ΕΔΕΤ.

 

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2016-17

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 27/09/2017 έως 20/10/2017 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Τα παρακάτω ισχύουν για δικαιούχους του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος έως το ακαδ. έτος 2015-16»

 

Φοιτητικό Στεγαστικό επίδομα

 Ακαδ. Έτους 2015-16

Με την υπ’αριθμ.88663/21/31.5.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, μπορούν οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος να καταθέτουν τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα χιλίων (1.000) €.
Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00π.μ.-1.00μ.μ.,ως εξής:
• Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Πρυτανείας, ισόγειο).
• Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ.2641074169).
Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.
Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συγκεκριμένα η Υ.Δ.Ε. Νομού Αχαϊας.
Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του, προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση.
Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλ. 2610997968, 2610997969, 2610997970.