Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε & Τουρκία) ακαδ. έτους 2016-2017.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχες Πρεσβείες της χώρας  μας στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Τουρκία) για το ακαδ. έτος 2016-2017. Οι θέσεις της πρακτικής αφορούν στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειών και θα είναι διάρκειας 3 μηνών.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών προπτυχιακούς φοιτητές (τελειόφοιτους) και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:

1.      Οικονομικών Επιστημών ,

2.      Διοίκησης Επιχειρήσεων,

3.      Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων,

4.      Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

Από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν οι πέντε (5) καλύτερες υποψηφιότητες, την επιλογή των οποίων θα πραγματοποιήσει, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην προκήρυξη αλλά και προσωπικής συνέντευξης, η Επιτροπή  Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η τελική επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τις Πρεσβείες, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες, καθώς και η Αίτηση συμμετοχής.

 

Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441