Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή Τμ. Χημείας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή Τμ. Χημείας, υποψηφίου για εκπρόπωπο της Σχολής Θετικών Επιστημών στον ΕΛΚΕ.

Attachment: