Λίστα Προτεινόμενων Ξενοδοχείων

Το Πανεπιστήμιο, για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινότητας, απευθύνθηκε σε ξενοδοχεία των Πατρών, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει ειδικές τιμές φιλοξενίας για τα μέλη του. Οι τιμές αυτές αφορούν μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους και προσκεκλημένους του Ιδρύματος, που χρειάζονται μεμονωμένες διανυκτερεύσεις για υπηρεσιακούς λόγους στις αντίστοιχες πόλεις. Δεν αφορούν σε ομαδικές επισκέψεις και διοργανώσεις (λ.χ. συνέδρια). Στο συνημμένο αναρτηθεί ο πλήρης κατάλογος των ξενοδοχείων, με τις προσφερόμενες τιμές, τις περιόδους χρήσης, κ.ά. Ισχύουν για το έτος 2020
------------------------------------------------------------------
The University of Patras has contacted hotels in Patras, Athens and Thessaloniki receiving offers for its members' accommodation. The prices listed below are to be quoted by academic and administative staff, as well as University's guests (excluding group visits and conferences). Attached can be found the updated hotel list, including offers, terms etc, for the year 2020.

 

Attachment: 
Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων