Σχετικά με τη Δράση Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα ΚΑ107 σας ενημερώνουμε ότι:

1.Τα κονδύλια που αντιστοιχούν στις χρηματοδοτικά εργαλεία: ENI South, ENI East, IPA and DCI Central Asia θα αυξηθούν (τον Ιανουάριο του 2017 θα δημοσιοποιηθεί η τελική κατανομή με τα επιπλέον κονδύλια για τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία)

2.Όσον αφορά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ( που συμμετέχει στη δράση Διεθνής Κινητικότητα για πρώτη φορά), ισχύουν τα εξής: Higher education institutions in the Islamic Republic of Iran receiving funding under EU programmes I would like to draw your attention to the fact that three higher education institutions (HEIs) in the Islamic Republic of Iran remain subject to EU sanctions:  Shahid Beheshti University, Tehran·  Sharif University of Technology, Tehran·  Malek Ashtar University of Technology, Tehran· In accordance with Regulation (EU) No 267/20121 , no funds or economic resources can be made available to the abovementioned HEIs, either directly or indirectly, by any person subject to the jurisdiction of the European Union. This prohibition extends to providing direct or indirect funding under EU programmes including Erasmus+ and Horizon 2020. Any EU HEI providing such funding to the abovementioned HEIs would therefore find themselves in breach of EU sanctions.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδρυματικών προτάσεων για το σχέδιο κινητικότητας 2017-2019: 2 Φεβρουαρίου 2017.

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ διεθνής κινητικότητά ΚΑ107-CALL 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να αποστείλουν τα επισυναπτόμενα αρχεία στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (intern.rel@upatras.gr ) το αργότερο έως την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, ως εξής:

(Α) Το αρχείο excel "D1-activities-1", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.

Προσοχή:

  • το αρχείο (1ο φύλλο εργασίας – «D1» ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα που επιθυμείτε συνεργασία
  • ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α6), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά: φοιτητές, ΔΕΠ για διδασκαλία, ΔΕΠ για επιμόρφωση/εισερχόμενη ή εξερχόμενη αντίστοιχα
  • για τη χιλιομετρική απόσταση  θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

(Β) Το αρχείο Word "F_Quality_Questions_Intern_Mobility-CALL2017", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σε τέσσερις (4) ερωτήσεις ποιοτικής ανάλυσης. Δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις στο ίδιο το αρχείο. Σε κάθε τεκμηρίωση, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οι όποιες αναφορές/επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις αναφέρετε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της στρατηγικής διεθνοποίησης του δικού μας Ιδρύματος, καθώς και του προτεινόμενου Ιδρύματος – Εταίρου.

Προσοχή:

  • στην αποφυγή αντιγραφής-επικόλλησης κειμένων ανά χώρα-Εταίρο
  • στη συνοπτική και ουσιαστική «ανάπτυξη» του περιεχομένου κάθε ερώτησης (max 2.000 χαρακτήρες/ερώτηση)

Σχετικές Ιστοσελίδες:

Επίσης, λάβετε υπόψη

  • Η πρόταση θα κατατεθεί στα ελληνικά.
  • Τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων κάνοντας «reply» στο παρόν μήνυμα.