ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017.

Κατόπιν της αριθμ. 6 / 31-3-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Erasmus+, επισυνάπτονται οι πίνακες μοριοδότησης προσωπικού του Ιδρύματός μας για συμμετοχή στη δράση "Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση" για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:
- Τα μέλη του προσωπικού που έχουν επιλεγεί, διακρίνονται με πράσινο χρώμα στους αντίστοιχους πίνακες.

- Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ (συνεδρίαση 6/31-3-2017), η μοριοδότηση όλων των συμμετεχόντων αναγράφεται αναλυτικά.

- Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

- Για την κατηγορία Διοικητικοί-ΕΤΕΠ η σειρά των ισοψηφησάντων υποψηφίων (4 – 5 – 6 με ID 1585, 1577 και 1581 αντίστοιχα) προέκυψε μετά από κλήρωση, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Erasmus+.

- Οι υποψήφιοι με ID 1588, 1587, 1580 και 1583 δεν μοριοδοτήθηκαν λόγω ότι δεν είχαν την απαραίτητη προϋπόθεση του γράμματος αποδοχής από τον φορέα.

Responsible: 
κ.Δήμητρα Σταματοπούλου
Phone: 
2610-969029