ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ"

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ