ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΑΑ ΚΑΙ ΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

   Ε 1428

   74.387,60 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

    ΤΡΙΤΗ 6/6/2017