Πρακτική Άσκηση Erasmus+ - Κατάσταση με Συνεργαζόμενους Φορείς.

Σας ενημερώνουμε ότι στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να αναζητήσετε φορείς υποδοχής ανά Τμήμα, τους οποίους επέλεξαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εrasmus για Πρακτική Άσκηση από το 2007 έως και σήμερα.

Επίσης, στους παρακάτω ιστότοπους και e-mails μπορείτε να απευθυνθείτε καθώς προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης:

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ, λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα σχετικά με τους ενδιάμεσους φορεις εξέρευσης θέσεων πρακτικής άσκησης: «Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με την Commission, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στους ενδιάμεσους οργανισμούς εξεύρεσης θέσεων πρακτικής. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δέχεστε αντί του οργανισμού υποδοχής, να υπογράφει τη σύμβαση κινητικότητας φοιτητή ο ενδιάμεσος οργανισμός. Επίσης, σας διευκρινίζουμε ότι μόνο στην περίπτωση Ομίλων Κινητικότητας είναι δυνατή η επίσημη συνεργασία του ιδρύματός σας με ενδιάμεσους οργανισμούς. Επίσης, σε καμία περίπτωση να μην προβαίνετε σε συμφωνίες με ενδιάμεσες εταιρείες σε περίπτωση που αυτές ζητούν χρήματα από τους φοιτητές. Παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή των φοιτητών σας, διότι είναι συχνό φαινόμενο οι εταιρείες αυτές να θέτουν καταχρηστικούς όρους στους φοιτητές».
 

Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036
Fax: 
2610 996661