ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2017-ΦΑΣΗ Β΄"

  Υ 1430

  3.992,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

  ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2017