Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2017-2018 στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2017-2018. Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες). Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, θα έχει διάρκεια 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 06/06/2017, στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/ (link is external) έως και την Παρασκευή 08/09/2016 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Επισυνάπτονται:

  1. Η προκήρυξη, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής, τις χώρες και τη μηνιαία επιχορήγηση.
  2. Υπόδειγμα του γράμματος αποδοχής
Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036