ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"

  Ε 1433

  12.132,12 Ευρώ

  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Πέμπτη  6η Ιουλίου 2017