ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

  Ε 1436

  37.018,96   ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

  ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017