Το Student Guru Patras

Το Student Guru Patras είναι μια φοιτητική ομάδα που ασχολείται με σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές της πληροφορικής.

Ετησίως διεξάγονται παρουσιάσεις που αφορούν επίκαιρα τεχνολογικά θέματα, όπως προγραμματισμός, web development & security, robotics κ.α. Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με τεχνολογικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς της πληροφορικής. Επιπλέον, ορισμένες παρουσιάσεις συνοδεύονται από workshops ή διαγωνισμούς στους οποίους κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει ώστε να υλοποιήσει ιδέες, να αναπτύξει τις ικανότητές του, αλλά και να διεκδικήσει έπαθλα.
Παρότι η ομάδα απαρτίζεται από φοιτητές των τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι δράσεις απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως σχολής, με λίγα λόγια δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση συμμετοχής πέρα από διάθεση!
Σας περιμένουμε, λοιπόν, στο επόμενο event του ακαδημαϊκού έτους!
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις της ομάδας από τους παρακάτω συνδέσμους:
Facebook: www.facebook.com/StudentguruPatras
Website: www.studentguru.gr/academics/communities/b/patras
e-mail: sgpatras@outlook.com