Προκήρυξη εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων της ΣΘΕ