Έκθεση Φωτογραφίας

>>Εικόνα από την έκθεση. Φωτογραφία: Δήμητρα Κουκίδη, μέλος του Φωτογραφικού ΠΟΦΠΠ.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζει την έκθεση φωτογραφικών έργων του Φωτογραφικού Τμήματος των Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακου) μεταξύ των ωρών 08:00- 21:00. Η έκθεση περιλαμβάνει διαθεματικά έργα και στοχεύει στην αλληλεπίδραση του κοινού με τα μέλη του φωτογραφικού τμήματος. Να μην ξεχάσουμε να δώσουμε το παρόν και να στηρίξουμε τη δημιουργικότητα των συμφοιτητών μας.