Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών-Παραλαβή Καρτών έως 16-3-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν στην Υπηρεσία μας ανεπίδοτες κάρτες δωρεάν σίτισης, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνουμε το χρόνο παραλαβής τους έως την Παρασκευή 16-03-2018.
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι κάρτες δωρεάν σίτισης θα καταστούν ανενεργές.

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Τμήμα Σίτισης