Αποτελέσματα επιλογής για τη δράση Erasmus+ «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση» 2017-18

Κατόπιν της αριθμ. 6/6-3-2018/2017-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Erasmus+, επισυνάπτονται οι πίνακες μοριοδότησης προσωπικού του Ιδρύματός μας για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση». Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  1. Η μοριοδότηση όλων των συμμετεχόντων αναγράφεται αναλυτικά.
  2. Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι
    στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.
  3. Για την κατηγορία συμμετεχόντων «ΔΕΠ – Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού» επιλέγονται, μετά από ισοψηφία, τρεις (3) υποψήφιοι.
  4. Για την κατηγορία «Διοικητικοί Υπάλληλοι» επιλέγονται οι έντεκα (11) υποψήφιοι που πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη, και είχαν καταθέσει έως την ημέρα της συνεδρίασης τα γράμματα αποδοχής (acceptance letters) από τον φορέα που πρόκειται να μεταβούν.
  5. Προκειμένου να πληρωθούν οι πέντε (5) εναπομείνασες θέσεις στην κατηγορία των «Διοικητικών Υπαλλήλων», για τους λοιπούς επτά (7) υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση και δεν είχαν προσκομίσει το γράμμα αποδοχής, ορίζεται νέα ημερομηνία υποβολής του έως την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: llp.outgoing@upatras.gr. H Επιτροπή Erasmus+ σε επόμενη συνεδρίασή της θα εξετάσει τη συνάφεια της επιμόρφωσης με την υπηρεσιακή θέση που κατέχουν οι επτά (7) υποψήφιοι και θα προχωρήσει σε μοριοδότηση των αιτήσεων τους.
Responsible: 
Δήμητρα Σταματοπούλου