Συνεργασία Πανεπιστημίου- ΤΕΙ

Στις 16 Μαρτίου συγκροτήθηκε, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, Επιτροπή για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (όπως έγινε και με άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας). Ειδικότερα, η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. 

2. Δημήτριο Σκούρα, Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Δημοσθένη Πολύζο, Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Σταύρο Κουμπιά, Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Πανεπιστημίου Πατρών.

5. Παντελή Κυπριανό, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Σύμβουλο Υπουργού Παιδείας.

6. Βασίλη Τριανταφύλλου, Πρύτανη ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

7. Λάμπρο Μπισδούνη, Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

8. Σταυρούλα Γεωργοπούλου Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

9. Αλκιβιάδη Παναγόπουλο Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.