ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση κατευθυντήριας εσωτερικής σήμανσης του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών»

 

 3.762,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α