Προγραμμα Εθελοντισμού "Global Volunteer"

Μερικά projects στα οποία μπορείς να συμμετέχεις αυτό το καλοκαίρι:

Global Volunteer
Σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου, AIESEC PATRAS