Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού