ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (EMERGENCY SHOWERS) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  E: 1473

 43.749,68 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη