ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κατευθυντήριας εσωτερικής σήμανσης του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών»

  6.175,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.