ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, διάρκειας 2 ετών»

 ΕΓΙΝΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ (βλ συνημ)