Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ για GDPR & DPO

dpo upatras gdpr

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι τον Ιούλιο 2018 ξεκινά το νέο πρόγραμμα «O ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection Officer - DPO) και Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων  (Controller)».

 

Ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR)  2016/679 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη επιχειρήσεων που πρόκειται να αναλάβουν ή κατέχουν ήδη θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων
  • Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πληροφορικής και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων
  • Νομικούς συμβούλους Επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Νομικούς που προτίθενται να ασχοληθούν με τον τομέα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο
  • Συμβούλους επιχερήσεων που αναλαμβάνουν έργα συμβουλευτικής για την συμμόρφωση των φορέων/οργανισμών στον Κανονισμό

Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν σε βάθος τη διαδικασία που οφείλουν  να ακολουθήσουν για την προσαρμογή  των επιχειρήσεων και οργανισμών στα απαιτούμενα από τον Kανονισμό. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μορφή των δια ζώσης σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 32 ώρες σε 4 ημέρες. Περιλαμβάνει ενότητες θεωρητικής προσέγγισης 10 ωρών, πρακτικής προσέγγισης 10 ωρών και εφαρμογής 12 ωρών με παρουσίαση συγκεκριμένων περιπτώσεων συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις διαφόρων τομέων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση σε δύο υποβοηθητικές εφαρμογές. Η πρώτη θα παρέχει την δυνατότητα «έξυπνης αναζήτησης» στο κείμενο του Κανονισμού αλλά και άλλων  σχετικών κειμένων. Η δεύτερη θα παρέχει υπό μορφή workflow όλες τις διαδικασίες που απαιτείται να ακολουθούνται από τον DPO.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα πιστοποίησης, σε δεύτερο χρόνο μέσω εξετάσεων, από την DQS Hellas.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, το οποίο έχει αναλάβει πλήθος έργων σχετικών με την συμμόρφωση επιχειρήσεων/οργανισμών  με τον Κανονισμό.

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναλυτικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Responsible: 
Στυλιανός Μυστακίδης
Phone: 
2610996639
Organic Unit: