ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Αποκατάσταση λειτουργίας συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

  E: 1476

  73.785,52€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

  31/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ