ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης εισερχομένων (access control) στο κτίριο του Παιδαγωγικού τμήματος και στην επέκταση κτιρίου Μηχανολόγων»

  Π: 1477

 14.194,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

 4/9/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.