ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών θυρών & συστημάτων αυτόματου ελέγχου (ACCESS CONTROL) των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών, διάρκειας 24 μηνών»

Y: 1478

73.184,80€ συμπ. Φ.Π.Α.,

11/9/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.