Νέο πρόγραμμα E-learning: Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς & ΜΚΟ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι ξεκινά το νέο πρόγραμμα e-learning «Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση».

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα ζητήματα του σχεδιασμού (design), της υλοποίησης (application), της παρακολούθησης (monitoring) και της αξιολόγησης (evaluation) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτάσεων έρευνας -είτε πρόκειται για ακαδημαϊκού τύπου έρευνα είτε για έρευνα στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (π.χ. Erasmus+).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν στη σύνταξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
  • όσους θα ήθελαν να καταρτιστούν στην εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • όσους εμπλέκονται με την κοινωνία των πολιτών και δρουν μέσω Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (ΜΚΟ)
  • εκπαιδευομένους όλων των επιπέδων που ετοιμάζουν την εκπόνηση μιας ερευνητικής πρότασης (μάστερ, διδακτορικό).

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 110 ωρών σε 10 εβδομάδες. Από αυτές 54 είναι σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και οι υπόλοιπες ασύγχρονης. Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει 6 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης σε μέρες και ώρες που ορίζονται κατόπιν συνεννόησης πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Έναρξη επόμενου κύκλου: Νοέμβριος 2018.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018

Αναλυτικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Responsible: 
Στυλιανός Μυστακίδης
Phone: 
2610996639
Organic Unit: