Περιήγηση στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

ΗΒιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) είναι η κύρια μονάδα πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αριστοτέλους στην Πανεπιστημιούπολη, ανατολικά του κτιρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, και οι χώροι, οι συλλογές και οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται σε τέσσερις ορόφους. Το κτίριο διαθέτει πλήρη δικτυακή υποδομή και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπορεί να φιλοξενήσει στα διάφορα αναγνωστήρια για μελέτη περίπου 400 άτομα.

Παράλληλα, λειτουργούν οι Βιβλιοθήκες Τμημάτων, οι οποίες διαθέτουν υλικό που αφορά κυρίως το αντικείμενο σπουδών των αντίστοιχων Τμημάτων. Παράρτημα της ΒΚΠ λειτουργεί επίσης στις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.

Οι συλλογές της ΒKΠ περιλαμβάνουν:

Την κύρια συλλογή βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού με πάνω από 120.000 τόμους, που μπορεί να αναζητηθεί από τον Κατάλογό της Νηρέα ( http://nereus.lis.upatras.gr  ), 

Τις συλλογές των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης όπου παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 12.000 ηλεκτρονικά περιοδικά, σε πάνω από 30.000 ηλεκτρονικά βιβλία και σε ένα μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων, και διάφορες ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης, όπως το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής, οι ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανϊηλίς, και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Πασιθέη.

Η ΒΚΠ είναι βιβλιοθήκη ανοιχτής πρόσβασης και δικαίωμα δανεισμού βιβλίων και χρήσης των υπηρεσιών της έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί να είναι κάτοχοι της κάρτας χρήστη της ΒΚΠ, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Δανεισμού.

Η ΒΚΠ λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 - 21.00, εκτός από την περίοδο του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οπότε το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της
ΒΚΠ, http://www.lis.upatras.gr/.