Συνέδριο ASEM Education in a digital world

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγγραφο που λάβαμε από το ΥΠΕΘ / Τμ. Ε' - Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, αναφορικά με την πραγματοποίηση συνεδρίου με θέμα "ASEM Education in a digital world: Bridging the continents - connecting the people ?".

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα στην Κολωνία της Γερμανίας, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το National Agency for EU Higher Education Coordination (DAAD).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του National Agency for EU Higher Education Coordination (DAAD). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φόρμας εγγραφής/συμμετοχής: 5 Νοεμβρίου 2018.