ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο διεθνής οργανισμός κατάταξης Πανεπιστημίων Times Higher Education (THE) δημοσιοποίησε μια εξειδικευμένη έκδοση, που αφορά στη θέση και την αναλογία που κατέχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η έκδοση αυτή βασίστηκε σε 13 διαφορετικούς δείκτες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία, την έρευνα και τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο συγκεκριμένο σύστημα, βρίσκεται μεταξύ των έξι (6) ελληνικών ΑΕΙ που συμπεριελήφθησαν στην τελική κατάταξη και διατηρεί τη θέση του στη γενική κλίμακα των θέσεων 601-800 στον διεθνή χώρο. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μαζί με έντεκα ακόμα αντικειμενικούς δείκτες, στην πλήρη παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων που θα δημοσιευτεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Περισσότερα στοιχεία παρέχονται στο: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-univ...

 

23/06/2017

Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων