Οριστικά αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντωνγια τη δράση Erasmus+ /Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη, ακαδ. έτους 2018-2019

Επισυνάπτονται τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων για τη δράση Erasmus+ / Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη, ακαδ. έτους 2018-2019.

 Στον επισυναπτόμενο πίνακα όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που έλαβαν οι υποψήφιοι μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ και ο οποίος αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

 Η μοριοδότηση των υποψηφίων ανά Τμήμα εμφανίζεται με φθίνουσα σειρά.

Συγκεκριμένα:
   • Οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα.
   • Οι εν δυνάμει μετακινούμενοι σε περιπτώσεις ακύρωσης έχουν σήμανση με κίτρινο χρώμα, με την προϋπόθεση ότι η μοριοδότηση δεν είναι χαμηλότερη των 110 μορίων. (Η συγκεκριμένη  κατηγορία μετακινούμενων έχει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη δράση με μηδενική χρηματοδότηση).  

   • Οι εν δυνάμει μετακινούμενοι με μηδενική χρηματοδότηση (zero grant) έχουν λευκή σήμανση (μοριοδότηση χαμηλότερη των 110 μορίων).
   • Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν ακυρωθεί εμφανίζονται με γκρι σήμανση.

 

Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036