ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών-2019»

   E: 1489

   74.037,92€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   13/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ